top of page

O mně

Kateřina Borčin Mocová, Maminko maluj, bezbolestný porod, naplněné mateřství, průvodkyně těhotné ženy, arteterapie v těhotenství

Kateřina Magdaléna Borčin

průvodkyně na cestě k naplněnému mateřství

Jsem akreditovanou lektorkou artefiletiky a arteterapie.

  

Těhotenstvím jsem se prokreslila celkem dvakrát vždy od začátku do konce

V prvním těhotenství se na barevnou cestu vydávám v jeho sedmém týdnu, druhé těhotenství se obrázkem přihlásí samo.

Zprvu usedám k čistému papíru, aniž předem vím, co budu kreslit. Není ve mně žádná přesná představa, jen téma, pocit, které nechávám ze sebe v podobě obrázku na papír vyplout. Postupně se kresbou

přepínám do meditačního rozpoložení.

Kresba mě přenáší přes vířivý rej emocí: radost, návaly smutku, lítost, údiv, obavy, vděčnost, vztek, ublíženost, vzdor, pokora, přes tíhu zodpovědnosti … i přes pocity nevděčnosti, malosti a marnosti, … a taky přes stresy přicházející z vnějšího světa: zařizování svatby, smrt kamaráda, operace táty, těžký úraz tchána. Kreslení mě vrací k radosti, hravosti a hlavně k vnitřnímu klidu. S pastelkou v ruce relaxuji.

Ladím se na miminko a přes obrázky mi miminko dává vědět, že zůstává navzdory mému prožívání usměvavé a nad věcí.

K obrázkům se často vracím, prohlížím si je a zejména v závěrečném období před porodem z nich zpětně čerpám sílu.

Celý příběh najdete v knize Maminko maluj – arteterapie v těhotenství.

Vzdělání

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudovala obor molekulární biologie a virologie. V oboru jsem pracovala 10 let. Vzdělání jsem doplnila o pedagogické minimum a seminář Waldorfské pedagogiky u Tomáše Zuzáka v Praze.
Navštěvovala jsem kursy kreslení a malování pravou mozkovou hemisférou ve vzdělávací instituci Serafin.

S intuitivní kresbou jako nástrojem prenatální komunikace jsem se setkala na semináři „Aby porod nebolel“ Lucie Suché-Groverové.

Arteterapii a artefiletice jsem se přiučila v kurzu u Miroslava Huptycha v Praze. Pokračovala jsem v sebezkušenostním kurzu artefiletiky u Marianky Štefančíkové v Hradci Králové. Čtyři roky jsem studovala figurální kresbu v ateliéru AVVy u ak.soch. Jiřího Jandy.

Aktuálně si tříbím svou dovednost provázet v kurzu Biosyntéza pro učitele a školní psychology.

bottom of page