top of page

O mně

Kateřina Borčin Mocová, Maminko maluj, bezbolestný porod, naplněné mateřství, průvodkyně těhotné ženy, arteterapie v těhotenství

Kateřina Magdaléna Borčin

průvodkyně na cestě k naplněnému mateřství

Jsem akreditovanou lektorkou artefiletiky - arteterapie.

  

Těhotenstvím jsem se prokreslila celkem dvakrát vždy od začátku do konce

V prvním těhotenství se na barevnou cestu vydávám v jeho sedmém týdnu, druhé těhotenství se obrázkem přihlásí samo.

Zprvu usedám k čistému papíru, aniž vím, co budu kreslit. Nemám přesnou představu, jen téma, pocit, které nechávám ze sebe na papír

v podobě obrázku vyplout.

Výtvarná činnost mě vede do relaxace a meditačního rozpoložení.

Kresba mě přenáší přes vířivý rej emocí: radost, návaly smutku, lítost, údiv, obavy, vděčnost, vztek, ublíženost, vzdor, pokora,

přes tíhu zodpovědnosti, i přes pocity nevděčnosti, malosti a marnosti,

a taky přes stresy přicházející z vnějšího světa: vyšetření u lékaře, zařizování svatby, smrt kamaráda, operace táty, těžký úraz tchána.

Kreslení mě vrací k radosti, hravosti a hlavně k vnitřnímu klidu.

S pastelkou v ruce relaxuji. Tvořím sobě a miminku bezpečný kus světa.

Při kreslení si v duchu s miminkem povídám a z obrázků získávám nazpět pocit, že miminko zůstává navzdory mému prožívání usměvavé a nad věcí.

K obrázkům se často vracím, prohlížím si je a zejména v závěrečném období před porodem z nich zpětně čerpám sílu.

Celý příběh najdete v knize Maminko maluj – arteterapie v těhotenství.

Vzdělání

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem vystudovala obor molekulární biologie a virologie.

Vzdělání jsem doplnila o pedagogické minimum a seminář Waldorfské pedagogiky u Tomáše Zuzáka v Praze.
Navštěvovala jsem kursy kreslení a malování pravou mozkovou hemisférou ve vzdělávací instituci Serafin.

Absolvovala jsem kurz Biosyntéza pro učitele a školní psychology.

Aktuálně procházím výcvikem kouče v Akademii Libchavy.

S intuitivní kresbou jako nástrojem prenatální komunikace jsem se setkala na semináři „Aby porod nebolel“ Lucie Suché-Groverové.

Arteterapii a artefiletice jsem se přiučila v kurzu u Miroslava Huptycha v Praze. Pokračovala jsem v sebezkušenostním kurzu artefiletiky u Marianky Štefančíkové v Hradci Králové. Čtyři roky jsem studovala figurální kresbu v ateliéru AVVy u ak.soch. Jiřího Jandy.

bottom of page