top of page

Konzultace/Provázení

Naslouchám.

Z příběhu, který slyším, tvořím ženě témata ke kreslení a k hlubokému projení se sebou, se svojí intuicí, s vnitřní ženskou silou a s miminkem.

Inspiruji a ponoukám ženu k těhotenskému kreslení.

Motivuji ženu tvořit si časoprostor pro sebe a pro miminko, v němž vzniká

vědomá citová vazba mezi nimi.

Z tvoření si žena v obrázcích odnáší unikátní  těhotenský příběh její a jejího miminka.

 

Náplní sezení je sebe-zkušenostní výtvarná činnost ženy, ke které není potřeba žádného výtvarného nadání – jde o kresbu spontánní, intuitivní nebo vedenou tématicky s následným společným rozhovorem nad obrázkem.

M2H_2516.jpg

Doprovázím ženu jejími náladami a pocity. Obrázek je prostředkem jak je vyjádřit, sdílet, pomáhá se v nich vyznat a proměnit je.

 

Podporuji ženu v prenatální komunikaci s miminkem skrze kresbu. V reflexích k obrázkům zrcadlím ženě její schopnost naslouchat intuici a důvěřovat procesu, který volně plyne ve vlastním rytmu. Vedu ženu k samostatnosti, aby vnitřně vyrostla, a aby se její jistota v tichý vnitřní hlas rozvinula.

Ve společných reflexích hledáme obrázkům významy, příběhy a hlubší souvislosti s reálně žitým příběhem.

 

V terapeutické části se vracíme do příběhů předchozích porodů, abychom proměnily sílu předešlého prožitku, a využily ji nově pro nastávající porod.

 

V průběhu doprovázení se žena postupně stává tou, která sama flow doprovázení naciťuje, určuje a směřuje, kam je potřeba. Stává se tak jistější ve svých kompetencích k porodu.

Konzultace

 

jednorázové sezení s těhotenským kreslením

90min  cena: 1500,-Kč

 

Kontinuální provázení 

 

​dlouhodobé doprovázení ženy jejím psychickým zráním od přání být těhotná až k porodu probíhá ve schématu: 

úvodní setkání + zadávání arte-témat s následnou písemnou reflexí + průběžné setkání + závěrečné shrnující setkání

cena setkání v délce 60 nebo 90 min: 1000 nebo 1500,- Kč;

cena jednoho arte-zadání s vyhotovením písemné reflexe 500,- Kč

bottom of page