top of page

Rozmalovat, zjemnit vnitřní hráze

Updated: Oct 22, 2023

60%, uf!, 50% porodů s epiziotomií – čísla vysoká až dech se tají.


Co pro mě, potažmo pro Maminko maluj, zveřejnění dat o epiziotomiích znamená? Co si z nich beru pro Maminko maluj?

Až za mnou přijde těhotná žena s obavou z nástřihu hráze, budu vědět, že její obava má reálná data.


Má pak Maminko maluj k prevenci epiziotomie co nabídnout ženě v její přípravě na porod?

Budu s ní jednoduchými výtvarnými technikami pracovat na uvolnění obavy, případně předchozí takové zkušenosti.

Nechám ji si přes výtvarné vyjádření hrát se slovem HRÁZ.

Nabídnu ji jednoduché výtvarné techniky, při kterých bude uvolňovat mysl:

- aby ji pustila do důvěry v její tělo

- aby uměla nacítit proces, který se jí v těle odehrává

- aby věřila svým pocitům a věděla, že ji vedou tak, jako její hráz vede rodící se miminko

- aby se svoje pocity odvážila následovat

- aby se uměla položit do procesu, který se jí odehrává v těle

- aby se mu uměla odevzdat

- aby se uvolnila do důvěry v něj

- aby věřila v sebe a v miminko

STOJÍ ZA TO VĚNOVAT ČAS BĚHEM TĚHOTENSTVÍ PROPOJENÍ A SLADĚNÍ TĚLA& POCITU&MYSLI a vyladit míru jednotlivých složek, které žena poslouchá a řídí se jimi, do poměru podporujícího přirozenou fyziologii porodu.


Při kontinuálním provázení těhotenskou kresbou si se mnou má těhotná žena možnost projít uvolňováním se do plynutí v procesu a zjemňováním vnitřních hrází nesčetněkrát.

(18.5. 2023 reakce na poskytnutí dat ÚZISem projektu Jak se kde rodí?)

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page