top of page

Ukryto v těle

Updated: Oct 22, 2023

co všechno ukryté v nás

určuje náš čas

kolik holubic bílých přibitých ke dřevu

nemůže vzlétnout k obzoru

jsem směrníkem si do zdraví i do neMoci

a tělo bílé dál září do vlahé noci

do dne vědění, jež zároveň je zateměním

až uchopený obsah podvědomí

teprve spěje k rozednění

do TAJEMSTVÍ

které pro sebe jsem zvolila

do VÝZNAMU

který vědomím jsem posunula, zcizila

podle něho žila

vše (s)tvořila

TVŮRCE JSEM

když povel dám a MLHY PADNOU

před tím co za oponou

TMA SE SKLONÍ

(5. 8. 2023)
16 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page