top of page

Podmínky zpracování osobních údajů 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá.

Služby Maminko maluj se zavazují poskytnuté osobní údaje chránit. Udržuji zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Zavazuji se učinit veškerá opatření, abych zamezila zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Kateřina Borčin Mocová.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Jméno

  • Příjmení

  • E-mailová adresa

 

Účelem zpracování je kontaktní formulář, a osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let. Automaticky také zpracováváme tzv. soubory Cookies.

 

Žádost o výmaz a anonymizaci - Pro smazání uživatelských dat u nás a anonymizaci prosím napište e-mail na maminkomaluj@email.cz

bottom of page